Vítajte na stránkach našej spoločnosti   MASEVA, spol. s r.o.
  Ciele podniku
   O nás

   Ciele podniku

   Produkty

   Referencie

   Kontakty

  Zhrnutie cieľov podniku:

Spoločnosť Maseva, spol. s r.o., Košice je oprávnená na výkon všetkých druhov geologických prác, bansko-meračských a geodeticko-kartografických prác.

Cieľom spoločnosti je v plnej miere uspokojiť potreby zákazníka. Od vytypovania a prešetrenia vhodnosti umiestnenia nehnuteľnosti cez zmapovanie príslušného územia, vytýčenia objektu, ... až po jeho porealizačné zameranie a zápis do katastra nehnuteľností. Snažíme sa komplexne, promtne a čo najkvalitnejšie  riešiť všetky úlohy k čo najväčšej spokojnosti zákazníka. 

 
    (c) Ing. Milan Rosenberger