Vítajte na stránkach našej spoločnosti   MASEVA, spol. s r.o.
  Produkty
   O nás

   Ciele podniku

   Produkty

      bansko-meračské práce

      geodetické práce

   Referencie

   Kontakty

  Produkty podniku (služby):

   Spoločnosť Maseva, s. r. o., Košice je oprávnená na výkon týchto druhov činností:

  • projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh regionálneho geologického výskumu, ložiskového geologického prieskumu, hydrogeologického prieskumu, inžiniersko-geologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia, posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie podľa § 42 zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v odbore - oblasti činnosti podľa § 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 52/1995 Z. z., odbore činnosti 2 b geológia, 2 m odpadové hospodárstvo, oblasti činnosti 3 g stavby pre odpadové hospodárstvo,
  • obchodná činnosť v rozsahu voľných živností,
  • sprostredkovanie v oblasti obchodu, služieb a dopravy,
  • konzultačná a poradenská činnosť v geologickej oblasti,
  • skladovanie,
  • prenájom strojov a prístrojov,
  • reklamná činnosť,
  • organizovanie kurzov, školení, seminárov a komerčných výstav.

 

 

 
    (c) Ing. Milan Rosenberger