Vítajte na stránkach našej spoločnosti   MASEVA, spol. s r.o.
  Referencie
   O nás

   Ciele podniku

   Produkty

   Referencie

   Kontakty

  Referencie:

Názov úlohy: Úprava Torysy Tichý Potok – I. stavba

Obstarávateľ: SVP, š. p. OZ PBaH Ke

 

Názov úlohy: Úprava Torysy v úseku Brezovica - Sabinov

Obstarávateľ: SVP, š. p. OZ PBaH Ke

 

Názov úlohy: Malá vodná elektráreň Malá Vieska

Obstarávateľ: SVP, š. p. OZ PBaH Ke

 

Názov úlohy: Vodné dielo Rakovec - Mlynky

Obstarávateľ: SVP, š. p. OZ PBaH Ke

 

Názov úlohy: Vodné dielo Dubinné I. etapa

Obstarávateľ: SVP, š. p. OZ PBaH Ke

 

Názov úlohy: Vodná nádrž Nižný Žipov

Obstarávateľ: SVP, š. p. OZ PBaH Ke

 

Názov úlohy: Vodojem Drahňov

Obstarávateľ: SVP, š. p. OZ PBaH Ke

 

Názov úlohy: Úprava Viničného potoka – Kalnište – II. etapa

Obstarávateľ: SVP, š. p. OZ PBaH Ke

 

Názov úlohy: Úprava M. Svinky v Uzovských Pekľanoch

Obstarávateľ: SVP, š. p. OZ PBaH Ke

 

Názov úlohy: Rekonštrukcia VN V. Rybnica

Obstarávateľ: SVP, š. p. OZ PBaH Ke

 

Názov úlohy: Úprava Dubovického potoka - Dubovica

Obstarávateľ: SVP, š. p. OZ PBaH Ke

 

Názov úlohy: Úprava Malej Svinky - Jarovnice

Obstarávateľ: SVP, š. p. OZ PBaH Ke

 

Názov úlohy: Úprava Veľkej Svinky - Obišovce

Obstarávateľ: SVP, š. p. OZ PBaH Ke

 

Názov úlohy: Diaľnica D1 Behárovce – Branisko, I. etapa

Obstarávateľ: SSC

 

Názov úlohy: Cestný tunel Branisko – kontrolné merania

Obstarávateľ: SSC

 

Názov úlohy: Obchodné centrum Optima

Obstarávateľ: HS INGREAL

 

Názov úlohy: Obchodné centrum Kaufland

Obstarávateľ: HS INGREAL

 

Názov úlohy: Uzovské Pekľany - porealizačné zameranie vodného toku M. Svinka

Obstarávateľ: SVP, š. p. OZ PBaH Ke

 

Názov úlohy: Petrovce - rekonštrukcia VH uzla VD Zemplínska Šírava

Obstarávateľ: SVP, š. p. OZ PBaH Ke

 

Názov úlohy: Plavnica - havarijný zosuv pôdy

Obstarávateľ: Ministerstvo životného prostredia SR

 

Názov úlohy: Zosuvy na železnici

Obstarávateľ: HS INGREAL

 

Názov úlohy: Porealizačné zameranie úpravy M. Svinky v Dubovici + GP

Obstarávateľ: SVP, š. p. OZ PBaH Ke

 

Názov úlohy: Porealizačné zameranie úpravy Torysy vo Veľkom Šariši + GP

Obstarávateľ: SVP, š. p. OZ PBaH Ke

 

Názov úlohy: Porealizačné zameranie úpravy M. Svinky v Jarovniciach + GP

Obstarávateľ: SVP, š. p. OZ PBaH Ke

 

Názov úlohy: Plán vyžitia ložiska nevyhradeného nerastu z odvalu Hačava

Obstarávateľ: Intocast Magnezit Hačava a.s., Hnúšťa

 

Názov úlohy: Rovné – geologické, kartografické a banskomeračské práce v DP

Obstarávateľ: Intocast Magnezit Hačava a.s., Hnúšťa

 

Názov úlohy: VN Dobšiná – IG a HG prieskum

Obstarávateľ: SVP, š. p. OZ PBaH Ke

 

Názov úlohy: Geodetické a bansko-meračské práce v dobývacích priestoroch (lomoch)

Práce boli zamerané na vypracovanie GP pre vyňatie pôdy z PPF a LPF a pre vypracovanie Plánov otváriek a prípravy k dobývaniu ložísk (POPD)

Obstarávatelia:             CARMEUSE spol. s r.o.,

                                    Cementáreň Turňa nad Bodvou a.s.,

                                    Ametys spol. s r.o.,

                                    Vápenka Margecany spol. s r.o.,

                                    Zeocem a.s. Bystré,

Kerko a.s.

 
    (c) Ing. Milan Rosenberger