Vítajte na stránkach našej spoločnosti   MASEVA, spol. s r.o.
  Produkty: geodetické práce
   O nás

   Ciele podniku

   Produkty

      bansko-meračské práce

      geodetické práce

   Referencie

   Kontakty

  Geodetické a kartografické práce:

   S geodetických a kartografických prác naša spoločnosť zastrešuje temer všetky činnosti

   Zabezpečujeme:

 • údaje z katastra nehnuteľností (popisné, grafické)
 • preskúmanie možnosti vydania pozemkov

 

   Vyhotovujeme:

 • bodové polia - stabilizáciu povrchovou značkou, meranie a výpočet
 • účelové mapy veľkých mierok - polohopis + výškopis aj pre predrealizačné (projekčné) práce
 • vytyčovacie siete - rôzneho významu
 • vytyčovanie stavebných objektov a stavenísk, podzemných a nadzemných vedení - priestorové vytyčovanie
 • geometrické zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu objektov
 • geometrické plány a vytyčovanie hraníc pozemkov
 • merania posunov stavebných objektov
 • vektorizácie a digitalizácie
 • pozdĺžne a priečne profily
 • výpočet kubatúr

   Naša úzka spolupráca s Banským úradom a dlhoročné skúsenosti v odbore sú zárukou kvalitného zvládnutia problematiky.

 
    (c) Ing. Milan Rosenberger