Vítajte na stránkach našej spoločnosti   MASEVA, spol. s r.o.
  Produkty: bansko-meračské práce
   O nás

   Ciele podniku

   Produkty

      bansko-meračské práce

      geodetické práce

   Referencie

   Kontakty

  Bansko-meračské práce:

   Spoločnosť Maseva, s. r. o., Košice vykonáva všetky typy bansko-meračských prác ako sú:

  • zhotovovanie, vedenie dopĺňanie a uchovávanie bansko-meračskej dokumentácie pri banskej činnosti a niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom, (Základná banská mapa, Základná prieskumná mapa, ...)
  • pripojovacie a usmerňovacie merania v podzemí
  • merania v podzemí
  • kontrolná bansko-meračská činnosť 
  • zameranie lomov
  • zhotovovanie Základnej mapy závodu (lomu, ...)
  • výpočet kubatúr,
  • vyhotovovanie Plánu otvárky a prípravy dobývania ložiska (POPD)
  • zhotovovanie dokumentácie pre zriaďovanie Prieskumných území, Chránených ložiskových území, Dobývacích priestorov,
  • meranie deformácií, ...

   Naša úzka spolupráca s Banským úradom a dlhoročné skúsenosti v odbore sú zárukou kvalitného zvládnutia problematiky.

 
    (c) Ing. Milan Rosenberger